Digitalisaatio ruokaketjun kehittämisessä

DigiFood

Alkamispäivä

01.06.2016

Päättymispäivä

31.05.2017

Tiivistelmä

Hankessa tuotetaan nykyinen tilannekuva digitalisaation tilasta ruokaketjussa sekä annetaan toimenpidesuosituksia tavoitetilan saavuttamiseen. Tavoitetila määritetään yhteistyössä eri ruokaketjun toimijoiden ja IT-alan toimijoiden yhteistyönä.
Hankkeen päämääränä on tuottaa selvitys ruokasektorin digitalisaation nykytilasta ja mahdollisuuksista, tulevista trendeistä, sekä näiden toteutuessa saavutettavasta tulevasta toimintaympäristöstä. Hankkeen tuloksena esitetään kuvaus tästä toimintaympäristöstä sekä toimintamalleista ja toimenpiteistä, jotka tarvitaan tämän tavoitetilan saavuttamiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää nykyhetken ja lähitulevaisuuden suurimmat esteet ja hidasteet, jotka haittaavat eri digitalisaatiotoimenpiteiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä ja täten tulevan toimintaympäristön toteutumista. Hankkeen tuloksena esteet analysoidaan ja esitetään parhaat löydetyt keinot niiden purkamiseksi tai vaikutuksen minimoimiseksi esitetään. Digitalisaatiolla tässä yhteydessä tarkoitetaan tietotekniikan ja automaation käyttöönottoa sekä käyttöä toimintojen tai prosessien parantamiseksi. Käytännössä jotain, mikä aikaisemmin tehtiin käsin, tehdään jatkossa automaattisesti tai ainakin tietokoneavusteisesti. Digitalisaation päämäärä on toiminnan parantaminen. Ruokaketju koostuu kaikista organisaatioista ja henkilöistä, jotka ovat tekemisissä ruuan raaka-ainetuotannon ja sen panosten tuotannon ja jakelun, ruoanjalostuksen ja ruokatuotteiden tuotannon ja jakelun sekä ruuan myynnin ja kulutuksen kanssa. Ruokaketjut ovat osa globaaleja ruokamarkkinoita, jossa myös kuluttajalla on kasvava rooli.
Luonnonvarakeskus, hankkeen vetäjä, erikoistutkija Terhi Latvala, p. 029 5325309, terhi.latvala@luk