Elinvoimaa digitaalimetsästä – DigiELMO

DigiELMO

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää avoimen metsävaratiedon ja siihen perustuvien tuotteiden hyödyntämistä uusien palvelujen tuottamisessa. Hankkeessa toteutetaan ketteriä kokeiluja esimerkiksi metsä-, virkistys- ja matkailupalveluyritysten uusiksi palveluiksi. Kokeilut toteutetaan yhdessä teknologiayritysten ja oppilaitosten kanssa.

Tuotokset

Ketterien kokeilujen tuloksena saadaan konkreettisia esimerkkejä metsävaratietoon perustuvista sovelluksista ja palveluliiketoimintaideoista.