Digitaalisaatio biotaloudessa -tiekartta

DigiBio

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

DigiBio -tiekarttahankkeen tavoitteena on tukea digitalisaation eri osa-alueiden tuottamien mahdollistavien teknologioiden kehittämistä ja soveltamista biotaloudessa. Tiekartassa tehdään biotalouden osa-alueiden toimintaympäristökartoitus, niihin liittyvät teknologiset ratkaisut sekä tarvittava osaaminen sekä visioidaan tulevaisuuden toimintaympäristö tarvittavine ratkaisuineen sekä osaamis-, tutkimus- ja kehittämistarpeineen. Hanke tehdään yhteistyössä VTT:n kanssa.

Tuotokset

Työssä tunnistettiin kolme muutospolkua digitalisoidun biotalouden saavuttamiseksi. Muutospolkuja ovat: 1) Älykäs biomassavirtojen hallinta 2) Datavetoinen biotalous ja 3) Verkottunut ja yhteistoiminnallinen luonnonvaratalous. Hankkeessa kuvattiin lisäksi muutospolkuihin kytkeytyviä case-esimerkkejä sekä muotoiltiin toimintasuosituksia avaintoimijoille.