Collaborative Data and Information Exchange Network for Managing Invasive Alien Species

DIAS

Alkamispäivä

01.11.2018

Päättymispäivä

30.04.2021

Tavoitteet

-Parantunut elinympäristön laatu
-Lisätavoiteena on lisätä tietämystä vieraslajeista, niiden aiheuttamista ongelmista ja niiden torjunnasta tavallisten ihmisten, eri organisaatioiden ja vieranomaisten keskuudessa molemmin puolin rajaa

Tuotokset

-ICT-infrastruktuurin ja portaalin kehittäminen Karjalan tutkimuslaitokseen paikallista vieraslajit-verkkosivustoa varten
-Parhaiten käytäntöjen luominen ja kehittäminen vieraslajien torjuntaa varten molemmilla puolin itärajaa
-Vieraslajien torjuntakeinojen kehittäminen ja testaaminen yhteistyönä molemmin puolin itärajaa