DIALOGUE BIOCONTROL – improving utilization of biocontrol research for practical plant protection solutions in agriculture and forestry

DIALOGUE BIOCONTROL

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Edistää biologiseen torjuntaan perustutkimuksen tulosten käytäntöön vientiä käytäntöön

Tuotokset

Verkoston toimintasuunnitelma