Distributed, integrated and harmonised forest information for bioeconomy outlooks (Main project)

DIABOLO (Main project)

Alkamispäivä

01.03.2015

Päättymispäivä

30.04.2019

Tavoitteet

DIABOLO (Distributed, integrated and harmonised forest
information for bioeconomy outlooks) on Horisontti 2020 Yhteiskunnalliset haasteet -ohjelmaan kuuluva tutkimushanke, jota Luonnonvarakeskus koordinoi. DIABOLO tuottaa entistä tarkempaa, yhtenäisempää ja oikea-aikaisempaa tietoa metsävaroista Euroopan kansallisten metsien inventointien (ENFIN) yhteistyöverkoston kautta. Sen tulokset auttavat kehittämään yhdenmukaista metsätietoa edellyttävää EU:n politiikkaa ja kansainvälisiä prosesseja. DIABOLO-hankkeeseen kuuluu 33 kumppania 25 Euroopan maasta, ja sen kokonaisbudjetti on viisi miljoonaa euroa.

Tuotokset

See http://diabolo-project.eu/about/deliverables/