DGENV – The health and social benefits of nature and biodiversity protection

DGENV Health & Social Benefits

Alkamispäivä

18.12.2014

Päättymispäivä

31.08.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa tehtiin Komission ympäristöviraston (DG Environment) rahoittama tutkimuskatsaus eurooppalaisten suojelu- ja muiden luontoalueiden terveys- ja sosiaalisista hyödyistä sekä kuvaus parhaista käytännöistä Euroopan Unionin jäsenmaissa. Lisäksi koottiin eri puolilta Europpaa noin 100 hyvää käytäntöä ja esimerkkiä, joissa luontokohteita hyödynnetään terveys- ja sosiaalialan toiminnassa. Luken osuutena oli tehdä kansainvälinen tutkimuskatsaus luonnon käytön terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä kuvat parhaimmat tiedon soveltamisen käytännöt Pohjoismaissa. Projektin päätulokset esiteltiin sidosryhmille kansainvälisessä työpajassa
tammikuussa 2016. Loppuraportti julkaistiin keväällä 2016.


Hankkeen koordinoi Euroopan ympäristöpoliitiikan instituutti (IEEP), ja se toteutettiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen sekä Lontoossa toimivan Collingwood Environmental Planning ja Brysselissa toimivan Milieu-konsulttitoimiston kanssa. Mukana olivat myös ICLEI (Local Governments for Sustainability) ja WWF.

Lisätietoja:
http://es-partnership.org/ieep-report-the-health-and-social-benefits-of-nature-and-biodiversity-protection/


Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt