Deep learning of Ecosystem Service Indicator Maps for Agile and Precise forest planning

DESIMAP_Luke

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.08.2023

Tavoitteet

Tavoitteena on mallintaa ekosysteemipalveluja spatiaalisesti kaukokartoituksen avulla, ja kuvata tiedon epävarmuus epävarmuuskartan avulla.

Tuotokset

Epävarmuuskartta