Kierrätyslannoitteiden klusteri Oulusta: orgaanisten jä tteiden tuotantomittakaavan demonstraatio – Demotehdas konsepti

Demotehdas

Alkamispäivä

01.10.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Demotehdas konsepti on yhteystyöhanke, joka koostuu kahdesta erillisestä yrityshankkeesta: "SFTec Oy: uuden innovatiivisen kuivainteknologian modifiointi ja testaus orgaanisten materiaalien kuivaukseen" sekä "Rakeistus Oy: ravinnerikkaiden orgaanisten materiaalien rakeistuksen testaus sekä tuotteistaminen". Luonnonvarakeskus on mukana molemmissa hankkeissa tutkimuspartnerina. Yrityshankkeet rahoitettu osana Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa ja hallituksen kärkihanke rahoitusta

Tuotokset

Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusista innovatiivisista teknologioista koostuva tuotantokonsepti, joka mahdollistaa kotimaisten ravinnerikkaiden biomassojen käsittelyn ja hyödyntämisen.