Kohti hiilivapaita koteja: Asukaskeskeiset ratkaisut lähiöiden ja maaseudun ilmastoviisaaseen asumiseen (DECARBON-HOME)

DECARBON-HOME

Alkamispäivä

01.10.2020

Päättymispäivä

30.09.2023

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

DECARBON-HOME tuottaa korkealaatuista tieteellistä tietoa ilmastonmuutokseen ja sosiaalisiin asumisen haasteisiin liittyvistä haasteista, joiden tunteminen on edellytys suomalaisen ilmastoystävällisen asumisen kestävyysmurroksen aikaansaamiselle. Hankkeen erityinen tutkimuskohde ovat erityisesti 1960-luvulla rakennetut lähiöt ja haja-asutusalueet. Ilmastoystävällisen asumisen edistämisen osalta kyseisten alueiden asuntokanta on erityisen merkittävässä roolissa, koska niissä asuu muita alueita yleisemmin sosiaalisesti heikommassa asemassa olevia (esim. ikääntyneet, työttömät, maahanmuuttajat). Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia kestävälle korjausrakentamiselle ml. materiaaleihin, teknologioihin ja inhimillisiin tekijöihin liittyvät kysymykset. 

Hanke edistää kansallisella tasolla ilmastoneutraalien, sosiaalisesti tasa-arvoisten ja osallistavien asukasyhteisöjen kehittymistä tarkastelemalla monipuolisesti innovatiivisten energiakorjauksien ja rakentamisen ratkaisuiden edellytyksiä. Asumisen rakenteiden murros edellyttää nykyistä parempaa ymmärrystä yksilöiden ja yhteisöjen käytänteistä, instituutionaalisista rakenteista sekä kommunikaatiosta ja tiedonvaihdosta, jotka vahvistavat yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamista. DECARBON-HOME on monitieteinen tutkimushanke, joka konsortioyhteistyön lisäksi tekee aktiivisesti yhteistyötä lukuisten hankkeessa mukanaolevien sidosryhmien kanssa sellaisten käytännön toimintamallien ja työkalujen kehittämiseksi, joilla suomalaisen ilmastoystävällisen asumisen edellytyksiä voidaan vahvistaa.

 Hanketta rahoittaa Strategisen Tutkimuksen. Tutkimuskonsortion muodostavat Helsingin yliopisto (koordinointi), Luke (varakoordinointi), Suomen ympäristökeskus (Syke), Vaasan yliopisto ja Tallinnan teknillinen yliopisto.