Digitaalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen

DBL

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Kehittämishanke sujuvoittaa luonnonvara-alan opintopolkuja vahvistamalla korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä uudistamalla koulutusalan toimintatapoja ja oppimisympäristöjä huomioiden erityisesti digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Tätä kautta edistetään koulutuksen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä parannetaan
oppimisen, opetuksen ja ohjauksen laatua ja opiskelijalähtöisyyttä.

Tuotokset

Hankkeessa on kuusi työpakettia (TP), joista TP1 Digitaaliset sisällöt ja menetelmät ja TP3 Biotalous-Suomi -peli muodostavat digitaalisia yhteistoteutuksia rakentavan kokonaisuuden.
TP2, sujuvat opintopolut ja TP4, opiskelija- ja
työelämäläheiset pedagogiset ja ohjaukselliset toimintatavat luovat opintopolkujen sujuvoittamista ja ohjauksellisia
toimintatapoja tutkivan ja kehittävän kokonaisuuden.

TP5 toimii tutkimuksen, työelämän ja koulutuksen yhteistyöfoorumina (Vastuu Luke).