Geenivarat ja viljelykasvien villit sukulaislajit

CWR

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Hankkeessa pohditaan viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien (CWR) suojelun toteuttamisen mahdollisuuksia Pohjoismaisessa kontekstissa. Verkostoitumishanke.

Tuotokset

Tuotoksena on pohjoismainen hallinnollisen tahon suositus-dokumentti CWR-suojelun organisoimisen taustatueksi. Lisäksi hankkeessa on priorisoitu pohjoismaista CWR-lajien prioriteettilajilistaa sekä kartoitettu tärkeimpiä suojeltavia alueita, joissa CWR-suojelu tulisi toteuttaa. NordGenin verkkosivuille on tuotettu monipuolista tiedotusmateriaalia prjektiryhmän toimesta.