Alkuperäiskasvien luonnonvaraisten sukulaisten (CWR) suojelustrategian kehittäminen

CWR-suojelustrategia

Alkamispäivä

01.02.2017

Päättymispäivä

31.01.2020

Tavoitteet

Hankkeessa valmistellaan Suomen kansallisen CWR-strategian toimeenpanoa ja CWR-lajien suojelun toteuttamista koskevaa toimintasuunnitelmaa, sekä tehdään sen vaatimat esiselvitykset.
Tehdään esitys käytännön toimenpiteiksi.

Tuotokset

Perustettiin suomalainen asiantuntijaverkosto, joka ohjaa ja kehittää CWR-suojelun toimintaohjelman valmistelua ja myöhempää toiminnan toteutusta.
Päivitettiin Suomen CWR- lajien prioriteettilista. Selvitetään CWR-lajien suojelun käytännön toteuttamisen vaihtoehtoja. Tehtiin pilottiselvitys suojelualueiden perinnebiotooppien merkityksestä CWR-kasvilajien geneettisen monimuotoisuuden säilyttämisessä in situ -prioriteettialueella. Järjestetiin työpaja ja laadittiin alustava toimintasuunnitelma.