Climate Smart Forestry Norway

CSFN

Alkamispäivä

01.03.2020

Päättymispäivä

31.12.2024

Tavoitteet

Tavoitteena on mallintaa luonnontuhojen, kuten kirjanpainajan ja juurikäävän muodostamaa riskiä, erityisesti tuhojen vaikutusta metsästä saataviin tuloihin. Mallit implementoidaan päätöstukijärjestelmään, ja demonstroidaan riskin vaikutuksia optimaalisiin päätöksiin.

Tuotokset

Tuhojen taloudellista arvoa kuvaavat mallit implementoituna päätöstukijärjestelmää.