Kryotekniikoiden hyödyntäminen kustannustehokkaan perunaydinkokoelman toteutuksessa

CryoPot

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Luken infrastruktuuria Jokioisilla on vastikään täydennetty tutkimusfasiliteeteilla, jotka mahdollistavat erilaisten biologisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen kryotekniikalla. Luotu laboratoriotilojen ja kryotankkilaitteistojen kokonaisuus soveltuu myös kasviaineistojen kryosäilytykseen. Hankkeen päätavoitteena on luoda hyödynnettävissä oleva perunan ydinkokoelma kryosäilytysmenetelmällä.

Tuotokset

Perunan ydinkokoelman kryosäilytys Lukessa