Kryosäilytysmenetelmien kehittäminen maatalouden geenivarojen säilyttämiselle Eläingeenivarojen kryosäilytys

CryoGeVa Eläingeenivarojen kryosäilytys

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tässä CryoGeVa-hankkeessa kehitetään alkuperäisten lammasrotujen geenivarojen in vitro pitkäaikaissäilytystä (geneettisen materiaalin kryosäilytystä), saavutetaan Suomen maa-, metsä- ja kalatalouden kansallisen geenivaraohjelman tavoitteita ja edistetään  eläinjalostusta kryosäilytyksen avulla. Kehitetään pääosin lampaan alkioiden laboratoriotuotantoa (IVP, in vitro production) ja pässien siemennesteen pakastusta (pakastekestävyyden parantaminen).