Efficient utilization of crop production data

CropData

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tavoitteena on selvittää MyData- ja lohkoketjuperiaatteiden ja teknologioiden soveltuvuutta maatiladatan, ja erityisesti kasvinviljelytilan datan hallintaan ja luottamukselliseen jakamiseen. Toisena tavoitteena on selvittää, millaisia kasvintuotannon haasteita olemassa olevan datan avulla voidaan ratkaista, sekä selvittää vaatimuksia datalähteille, jotta niiden avulla voidaan muodostaa päivittyvä peltodatan resurssi tutkimuksen käyttöön.

Tuotokset

1. MyData-periaatteiden mukaisen datan jakamisen prototyyppi (tekninen järjestelmä)
2. Tieteelliset ja ammattilehtiartikkelit seminaariesitelmät
3. Tiedon jalkauttaminen sidosryhmätilaisuuksissa