Covid-19 epidemian hillitseminen- osahankkeet DEFORFO

Covid-osahankkeet DEFORFO

Alkamispäivä

01.02.2020

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

DEFORFO -projektissa arvioidaan, miten kansallista ruokaturvan ennakointijärjestelmää tulisi kehittää, jotta yllättävien shokkien, kuten COVID-19, aiheuttama ruokaturvan heikentyminen voidaan ehkäistä.

Tutkimuksessa analysoidaan ruokajärjestelmien resilienssin tekijöitä ja ennakoinnin keskeisiä painopisteitä kolmivaiheisen Delfoi-arviointiprosessin avulla.