Nopeakasvuisen merikutuisen siian kutualueiden ominaisuudet – kutualuiden kunnostustöiden perustaksi

CORSPAWN

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään merikutuisen siian kutualueiden ominaisuuksia sekä vedenalaisten että muiden maantieteellisten ominaisuuksien suhteen. Kehitetään ja sovelletaan uusia menetelmiä kutuhabitaatin luokitteluun. Työ edesauttaa mahdollisten kutualueiden kunnostustoimenpiteiden kehittämistä ja suunnittelua.

Rannikkoalueen siikakannoista on perusteltua kehittää luontaista lisääntymistä edesauttavia hoito- ja elvyttämismenetelmiä, sillä siika on niin ammattikalastajien kuin vapaa-ajankalastajienkin arvostama laji. Merikutuisen siian mäti tarvitsee kehittyäkseen puhtaana pysyvän pohjan, johon ei kerry hajoavaa orgaanista ainesta. Merenkurkussa Vaasan saaristoalueella on tuki-istutuksin onnistuttu kotiuttamaan alun perin Maalahden suistossa lisääntyvä ja nopeasti kasvava siian ekotyyppi myös sisäsaaristoalueelle. Tietyillä alueilla mäti selviää kuoriutumiseen saakka, ja samojen paikkojen lähistöltä on kutupyynnissä saatu saaliiksi myös kutuun valmistautuvia aikuisia siikoja. Merikutuiselle siialle sopivia lisääntymisalueita nykytiedon perusteella (Veneranta ym. 2011, Hudd ym. 2012) ovat virtaisat salmet ja niemen kärjet, joissa pohja todennäköisimmin pysyy puhtaana. Nykytilanteessa tällaisissa kohdissa ei välttämättä enään ole mädille sopivia paikkoja luontaisesti. Voidaan olettaa, että keinotekoisesti, sopivan maaaineksen siirroilla ja käytöllä oikeissa olosuhteissa voidaan luoda uusia kutupaikkoja ja laajentaa siten lisääntymisalueita ja sillä tavalla myös siikakantaa. Merialueella siian lisääntymisalueiden kunnostustyötä ei ole toteutettu aiemmin, joten kyseessä on aivan uudenlainen toimenpide. Meressä lisääntyvien kalojen osalta on huomattava, että pienikin lisääntymisalue voi olla edellytys kalastettavalle kannalle ja tuottaa poikasia ja sittemmin kalastettavia kaloja laajalle alueelle. Siika on kiinnostava koko Itämeren alueella. Itämeren alueella ei merikalojen lisääntymisalueita ole kunnostettu joten hanke on uranuurtava ja toimenpiteiden eri vaiheiden mallinnettavuus ja onnistumisen todentaminen on tavoitteena.