CONtract SOLutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by

CONSOLE

Alkamispäivä

01.05.2019

Päättymispäivä

30.04.2022

Rahoittajat

Tavoitteet

CONSOLE projektin tavoitteena on parantaa kesätävää ja ilmastoviisasta maa- ja metsätalouden julkishyödykkeiden tarjontaa EU-alueella innovatiivisten keinojen avulla. Projektissa muodostetaan alueellinen yhteistoimintaryhmä (Community of Practice (CoP)), joka luo yhteistoiminnallisesti empiirisesti testattuja,hyväksyttäviä ja tehokkaasti toimivia luonnonvarojen hallintamekanismeja.

Tuotokset

CONSOLEn tulokset sisältävät a) kuvauksen onnistuneista kokemuksista maa- ja metsätalouden julkishyödykkeiden kestävän tuotannon lisäämistä tukevista keinoista ja hyvistä käytännöistä ja yhteistyömalleista: b) kehitettyjen hallintamekanismien arvioinnin eri hallinnan tasoilla: c) laajan oppaan kuinka uusia hallintamekanismeja kannattaa suunnitella: d) dokumentaation, koulutuksen ja tukimateriaalit.