Resurssiviisaan metsäsuunnittelun laskentamallit

COMBO

Alkamispäivä

01.08.2017

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Resurssitehokas päätöksenteko metsätaloudessa edellyttää integroitua metsien käytön suunnittelua. Monimutkaistuvat päätöstilanteet edellyttävät laskentamalleja.

Tuotokset

Hankkeen tuloksena on review-artikkeli.