COFASP, kalatal. tutk.rah.ohj.

COFASP

Alkamispäivä

01.01.2006

Päättymispäivä

31.01.2017

Tiivistelmä

ERA-net -hanke, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaisia rahoittajia ja rahoitusinstrumentteja kohdentamaan rahoitusta ja rahoitushakuja tärkeille ja keskeisille osa-alueille kalatalouden sekä kalanjalostuksen alalla (fisheries, aquaculture, seadfood processing) ja parantaa luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen keskittyvien rahoitusinstrumenttien vuorovaikutusta. Luken roolina on tuoda tietoa foorumille Suomen tilanteesta ja toimia kokouksissa edustajana yhdessä MMM:n kanssa.
Hanke on 4-vuotinen ja se on alkanut v. 2013.