Oksidoreduktaasien valjastaminen oligosakkaridien aktivointiin

COCOA

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

31.08.2020

Tavoitteet

Projektin tarkoituksena on käyttää valikoitujen sienten ja kasvien (koivu, kuusi) saatavilla olevia genomitietokantoja. Näistä etsitään uusia hiilihydraatti-oksidoreduktaaseja koodaavia geenejä. Tavoitteena on löytää ja kehittää uudenlaisia biokatalyyttejä, jotka pystyvät hapettamaan hemiselluloosapohjaisia oligosakkarideja tuottaen bi-funktionaalisia molekyylejä (”bio-legoja”), joista on mahdollista edelleen rakentaa uudentyyppisiä biopohjaisia polymeerejä.

Tuotokset

COCOA hanke edistää laajan genomitiedon hyödyntämistä uudentyyppisten biopohjaisten tuotteiden valmistuksessa. Hanke tukee Suomen biotalousstrategiaa kehittämällä puunjalostuksen sivuvirroista korkean jalostusasteen tuotteita.