Ilmastonmuutoksen vaikutukset tartuntatautien epidemiologiaan ja seuraukset pohjoisiin yhteiskuntiin

CLINF

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

CLINF-projekti on yksi NordForsk:in rahoittamista Pohjoismaisista Arktisen tutkimuksen Huippututkimusyksiköistä (NCoE, Nordic Center of Excellence). Projektin koordinaattori on Umån yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta (kliinisen lääketieteen professori Birgitta Evengård koordinaattorina ja johtavana tutkijana). CLINF:ssä tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutusta uusien tautien leviämiseen ihmis- ja kotieläinpopulaatioihin ja mikä näiden tautien vaikutus on yhteiskuntiin pohjoisilla ja arktsilla alueilla. Luken EGAL-tiimi osallistuu tutkimuksen osioon, jossa tarkastellaan tautien leviämistä porokantoihin.


EGAL:n tehtävänä on koota tutkimusnäytteet Suomesta (Lapin alueelta) ja Siperiasta (Jakutiasta) ja osallistua tutkimustulosten analysointiin ja julkaisujen kirjoittamiseen. Eläimistä kerätään verinäytteet (seerumit) ja muun muassa nenän limakalvonäytteet tautianalyysien tekemiseksi. Itse laboratorioanalyysit tehdään Uppsalassa Ruotsin Eläinkääketieteellisen laitoksen (SVA) laboratoriossa.


Hanke on monitieteellinen ja siinä saadaan tietoa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Suomea kiinnostava on, onko uusia tautia jo levinnyt Lapin porokantaan ja jso on, mitä toimenpiteitä vaaditaan tilanteen korjaamiseksi.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

tutkia ilmastonmuutoksen vaikutusta uusien tautien leviämiseen ihmisiin ja kotieläimiin ja tämän ilmiön vaikutusta yhteiskuntiin pohjoisilla ja arktisilla alueilla

Uutta tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta tautien leviämiseen ihmisiin ja kotieläimiin. Strategia ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi koskien uusia tauteja.