CLINF-R Ilmastonmuutoksen vaikutukset tartuntatautien epidemiologiaan ja seuraukset pohjoisiin yhteiskuntiin

CLINF-R

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
2) Toteutus
3) Tuotokset
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
5) Asiakkaat
CLINF-projekti on yksi NordForsk:in rahoittamista Pohjoismaisista Arktisen tutkimuksen Huippututkimusyksiköistä (NCoE, Nordic Center of Excellence). Projektin koordinaattori on Umån yliopiston Lääketieteellinen tiedekunta (kliinisen lääketieteen professori Birgitta Evengård koordinaattorina ja johtavana tutkijana). CLINF:ssä tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutusta uusien tautien leviämiseen ihmis- ja kotieläinpopulaatioihin ja mikä näiden tautien vaikutus on yhteiskuntiin pohjoisilla ja arktsilla alueilla. Luken tiimi osallistuu tutkimuksen osioon, jossa tarkastellaan tautien leviämistä porokantoihin.


EGAL:n tehtävänä on koota tutkimusnäytteet Suomesta (Lapin alueelta) ja Siperiasta (Jakutiasta) ja osallistua tutkimustulosten analysointiin ja julkaisujen kirjoittamiseen. Eläimistä kerätään verinäytteet (seerumit) ja muun muassa nenän limakalvonäytteet tautianalyysien tekemiseksi. Itse laboratorioanalyysit tehdään Uppsalassa Ruotsin Eläinkääketieteellisen laitoksen (SVA) laboratoriossa.


Hanke on monitieteellinen ja siinä saadaan tietoa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Suomea kiinnostava on, onko uusia tautia jo levinnyt Lapin porokantaan ja jso on, mitä toimenpiteitä vaaditaan tilanteen korjaamiseksi.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

CLINF-R -hankkeessa tunnistetaan ja tutkitaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten ja eläinten tartuntatautien maantieteelliseen jakautumiseen ja epidemiologiaan Pohjoismaissa ja Venäjällä. Hankkeessa tutkitaan erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisiin yhteiskuntiin ja niiden sosioekonomisiin olosuhteisiin.

Uuden tiedon tuottaminen ilmaston muutoksen vaikutuksista tarttuvien tautien leviämiseen ja infektioiden ja epidemiologian maantieteelliseen jakautumiseen, tuotetaan tärkeää tietoa pohjoisten yhteiskuntien kehittämisestä vastaaville päätöksentekijöille sekä antamalla tietoja yleistajuisessa muodossa sekä kehittämällä varoitusjärjestelmä ilmaston muutoksen myötä leviävistä infektioista.