Cleantech- ja biotalousstrategioiden arviointi

Cleantech- ja biotalousstrateg

Alkamispäivä

01.02.2016

Päättymispäivä

31.07.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet

Arvioidaan, missä määrin ja kuinka onnistuneesti strategia toteutunut, sekä esitetään parannusehdotuksia.

2) Toteutus

Luken osalta sovelletaan FinFEP-politiikkamallia, jolla arvioidaan biotalouden ja erityisesti metsäsektorin kehityskulkujen taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia.

3) Tuotokset

Skenaariot ja niiden tulkinta.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Kommunikoidaan päättäjille jotka ottavat huomioon strategiatyössä.

5) Asiakkaat

Ministeriöt.