Towards circular economy – Resource efficient food system

CIRCWASTE

Alkamispäivä

01.10.2016

Päättymispäivä

31.12.2022

Tavoitteet

Ruokajärjestelmän kiertotaloutta vauhditetaan CIRCWASTE-hankkeella, jota rahoittaa EU:n LIFE IP-ohjelma. Keinoina ovat muun muassa alueellinen ruokahävikin tiekartta, ravitsemuspalvelujen pilotit ja sivuvirtojen tehokkaampi hyödyntäminen. Hankkeessa kokeillaan uusia ratkaisuja ehkäistä ja vähentää ruokahävikkiä, jakaa ruokaa edelleen, lisätä alempiarvoisten ruhonosien käyttöä, hyödyntää kasvisivuvirtoja ja kierrättää lietelannan ravinteita.

Tuotokset

CIRCWASTE-hankkeessa luodaan alueellinen ruokahävikin seuraamisen ja vähentämisen tiekartta, johon sitoutetaan ruokajärjestelmän alueellisia toimijoita vuoden 2018 alussa. Hankkeessa kehitetään yhdessä ruokapalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa uudenlaisia ruokahävikin seurantatyökaluja.