Controlling microbiomes circulations for better foods

CIRCLES

Alkamispäivä

01.11.2018

Päättymispäivä

31.10.2023

Tavoitteet

Peltomaan mikrobiston aktivointi ja biomassan kasvattaminen sekä maan hiilivaraston kasvattaminen metsäperäisten maanparannusaineiden avulla.

Tuotokset

Tieto muutoksista mikrobiyhteisöissä