Arctic char – opportunities in a changing climate

CHAR

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Nieriä on arktisena kalalajina hyvä indikaattori ilmastonmuutoksen vaikutuksille pohjoiseen luontoon. Hanke on jatkoa aiemmalle Pohjoismaiden ja muiden pohjoisten alueiden tutkijoiden yhteisprojektille(http://www.nordforsk.org/en/programmes/prosjekter/arctic-char-a-species-under-threat-and-with-great-potentials-in-the-age-of-climate-change-nordchar)
Jatkohanke ylläpitää kansainvälistä verkostoa ja laajentaa sitä eri intressitahoihin paikallisyhteisöissä, hallinnossa ja teollisuudessa. Hankkeessa laadittava feno-genotyyppinen kartoitus nieriäkannoista hyödyttää kalanviljely-yrityksiä viljeltävien kantojen valinnassa. Lisäksi kalastuksen organisointi ja hallinta hyötyy nieriäkantojen kokonaiskuvan parantamisesta. Hankkeessa tarkastellaan myöäs ilmastonmuutokseen varautumista, mm. tarkastelemalla tukitoimia joilla muutoksen negatiivisia vaikutuksia nieriäkantoihin voitaisiin lieventää.
Luken rooli hankkeessa on kehittää yhteistyöverkostoa, toimittaa aineistoja ja osallistua yhteisiin analyyseihin sekä yhteenvedon ja suositusten laadintaan.2) Toteutus
Hanke toimii lähinnä verkostoitumalla, kokoamalla eri maiden ja alueiden aineistoja yhteen ja yhteisten analyysien kautta3) Tuotokset 4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Hanke järjestää pohjoismaisen konferenssin syksyllä 2016, jonen kutsutaan osallistujia myös Pohjois-Amerikasta. Hanke tuottaa myös Pohjoismaiselle ministerineuvostolle raportin, jossa tarkastellaan nieriäkantojen tilaa sekä kalastuksen ja viljelyn kehittämismahdollisuuksia.5) Asiakkaat
Pohjoismaiset (ja laajemminkin) kalastus- ja kalanviljely-yrittäjät, hallinto ja virkistyskalastajat