CARBO – Viljelytekniikan vaikutus nurmen hiilensidontapotentiaaliin

CARBONURMI

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

28.02.2021

Tavoitteet

Tavoitteena on selvittää tärkeimpien viljelyteknisten keinojen vaikutus nurmen hiilensidontaan kenttäkokeissa. Hiilitaseet mitataan kammio- ja edikovarianssitekniikalla ja niitä tuetaan maa-, juuristo- ja kasvinäyttein. Saatuja tuloksia käytetään kehitettäessä nautakarjatalouteen soveltuvia elinkaarimalleja. Malleilla simuloidaan maidon- ja naudanlihantuotannon tuotteiden hiilijalanjälkeä eri tilanteissa ja tuloksia tarkastellaan yhdessä taloudellisen kannattavuuden kanssa.

Tuotokset

Tarkastelujen perusteella kehitetään erilaisia tuotannonohjauspaketteja, joita voidaan soveltaa suoraan käytäntöön nautakarjatiloille. Hanke edistää LCA-mallien kehittämistä, minkä pohjalta voidaan tarjota erilaisia palveluja nautaketjun yrityksille ja tuottajille. Luotettavat kvantitatiiviset tulokset edesauttavat ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteiden ja maatalouden ilmastopolitiikan kehittämistä.