Hiilen kierron dynamiikka hieskoivuvaltaisilla turvemailla

CarBe

Alkamispäivä

01.03.2019

Päättymispäivä

29.02.2020

Tavoitteet

Selvitetään ekosysteemin kasvihuonekaasutase koivuvaltaisilla ojitetuilla turvemailla.

Tuotokset

aineiston keruu ja analysointi, tieteellisen artikkelin valmistelu