Center of Advanced Research on Environmental Services from Nordic Forest Ecosystems

CAR-ES III

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

CAR-ES III on Pohjoismaiden ja Baltian maiden metsäntutkijoiden avoin verkosto. Verkoston tavoitteena on lisätä tutkimusyhteistyötä, tutkimuksen koordinaatiota ja tiedonvaihtoa siten, että pystymme tuottamaan parhaan mahdollisen tiedon metsien käytön ja erilaisten käsittelymenetelmien ekosysteemipalveluvaikutuksista päätöksenteon tueksi. Keskitymme erityisesti hiilensidontaan, veden ja maaperän laatuun sekä maan toiminnalliseen monimuotoisuuteen.

Tuotokset

Lisääntynyt tutkimusyhteistyö, yhteisjulkaisut, tietokannat, työpajat, julkilausumat, hanke-esitykset.