EU:n maatalouspolitiikka vuoden 2020 jälkeen – vaihtoehtoiset polut ja Suomen maatalous

CAPMAP

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Tutkimus tuottaa poliittisen päätöksenteon tueksi analyysejä yhteisen maatalouspolitiikan vaihtoehtoisista kehityssuunnista ja Suomen maatalouden sopeutumismahdollisuuksista EU:n vuoden 2020 jälkeisellä ohjelmakaudella. Tutkimuksessa kartoitetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuuden vaihtoehtoiset kehityssuunnat ja simuloidaan vaihtoehtoisten markkina- ja politiikkaskenaarioiden vaikutuksia Suomen maatalouden tuotantovolyymeihin sekä maatalouden tuottavuus- ja tulokehitykseen.

Tuotokset

Hanke tuottaa konkreettisesti hyödynnettävissä olevaa tietoa maatalouspolitiikan valmistelun tueksi. Tutkimustuloksista tiedotetaan laajemmalle yleisölle asiantuntija-artikkelein, yliöin ja suullisin esitelmin sekä yleistajuisten raporttien muodossa. Hankkeen tieteelliset tulokset esitellään kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä seminaareissa ja kongresseissa sekä julkaistaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä.