Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka nyt ja tulevaisuudessa

CAP 2020 Euroopan unionin yhte

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

30.06.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa poliittisen päätöksenteon tueksi ajankohtaista tietoa nyt toteutuneen uudistuksen vaikutuksista, päätöksentekoprosessin toimivuudesta sekä kartoittaa suuntaviivat tulevalle maatalouspolitiikan uudistukselle. Tutkimuksessa 1) Asemoidaan toteutunut maatalouspolitiikan uudistus Euroopan unionin ja CAP:n pitkän aikavälin kehitykseen, 2) Analysoidaan toteutuneeseen politiikkauudistukseen liittyvää päätöksentekoa yleisesti ja erityisesti Suomen kannalta keskeisten elementtien osalta, 3) Analysoidaan toteutuneen uudistuksen ja siinä esitettyjen yksittäisten politiikan keinojen vaikutuksia maa- ja elintarviketalouteen Suomessa, 4) Kartoitetaan ja analysoidaan seuraavan uudistuksen keskeiset muutospaineet, politiikkavaihtoehdot ja niihin liittyvät kehityspolut Suomen maatalous- ja elintarvikesektorilla