Koordinoitu IPM-tutkimus 2015

C-IPM 2015

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

LUKE:n sisäinen hanke liittyy käynnissä olevaan C-IPM-Eranet-hankkeeseen, jossa koordinoidaan Euroopan IPM-tutkimusta. IPM (integroitu kasvinsuojelu) edistää kestävää kasvinsuojelua ja kasvintuotantoa.

C-IPM 2015-hankkeessa valmistellaan IPM-tutkimuksen hankehakuja, jotka avautuvat vuosien 2015 ja 2016 aikana. Mm. C-IPM-Eranet avaa hankkeita, joista lisätietoa: http://c-ipm.org/fileadmin/c-ipm.org/Pre-announcement_DEF_310315.pdf.

C-IPM 2015-hankkelle haetaan LUKE:lta hankevalmistelurahaa, jota käytetään työaikaan ja mahd. siihen liittyviin verkostoitumis- ja palaverimatkoihin vuoden 2015 aikana. Vuoden 2016 hankehakujen työajan tarpeellisuudesta käydään keskusteluja myöhemmin.

Toiminta ja tulokset 2015: Osallistuttiin kahteen hankehakuun, C-IPM Eranet ja European Innovation Partnership (EIP) (kansallinen haku). Kumpaakaan rahoitusta ei saatu. Suomelle työstettiin IPM-tutkimuksen strategista ohjelmaa, joka esiteltiin muille sidosryhmille maataloustieteen päivillä tarkoituksena avata keskustelu muiden julkisrahoitteisten sekä yksityisrahoitteisten IPM-tutkimusta tekevien kanssa aiheesta niin että tutkimuksen tavoitteista ja toteuttamisen tavoitteista osana Suomen maatalouden innovaatiojärjestelmää päästään yksimielisyyteen. Samalla pyritään uudistamaan Lukessa tehtävää IPM-tutkimusta. Tätä varten tuotettiin analyyttinen työkalu, jonka avulla tutkimuksen tekemisen tavat voidaan ottaa pohdinnan kohteeksi muutostyötä varten.