Nordisk Byggträff 2017

Byggträff

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

30.11.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Nordisk Byggträff on vuodesta 2000 alkaen järjestetty Pohjoismainen maatalousrakentamisen tutkijoiden, neuvojien ja suunnittelijoiden kolmipäiväinen konferenssi. Kokoontumistahdiksi on vakiintunut joka toinen vuosi. Järjestelyvastuu on kiertänyt vuorotellen viiden pohjoismaan välillä. Konferenssit on järjestetty aikaisemmin seuraavasti:
2000 Ruotsi > 2001 Tanska > 2003 Norja > 2005 Islanti > 2007 Suomi > 2009 Ruotsi
2011 Tanska > 2013 Norja > 2015 Islanti > 2017 tapahtuma järjestetään Suomessa
Kongressin perustehtävänä on säännöllisin väliajoin tapahtuva tiedonjako ja kehityksen seuranta pohjoismaisella tasolla. 2000-luvun alussa ensimmäisten tapaamisten fokuksessa oli nautakarjarakennukset ja niiden edulliset ratkaisut. Sittemmin aihepiiri on laajentunut maito- ja lihakarjasta sikaloihin ja hevostalleihin. Puun käyttö ja uudet navetoiden puurakenneratkaisut sekä maatalousrakentamisen arkkitehtuurikysymykset ovat nousseet esitelmäaihepiireihin. Samoin uudet tekniset ratkaisut ja niiden tuomat hyödyt ja haasteet ovat fokuksessa.

2) Toteutus
Konferenssilla ei ole pysyvää institutionaalista järjestäjää. Vuoden 2015 Islannin byggträffin järjestelyissä käytettiin NJF:n ilmoittautumis- ja maksujensiirtojärjestelmää ostopalveluna. Järjestäjätahona on toiminut kussakin maassa sen paikallinen neuvontajärjestö. Viimeksi vuonna 2007 Suomen konferenssin järjestäjänä toimi ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Silloiset puuhamiehet ovat eläköityneet tai vaihtaneet työpaikkaa. Tällä hetkellä ainoita kongressissa vuosia käyneitä ja järjestelyistä jotain ymmärtäviä henkilöitä ovat Tapani Kivinen ja Maarit Hellstedt LUKEsta. He ovat osallistuneet kaikkiin viimeisiin 5 konferensseihin ja tietävät, mitä tapahtumalta odotetaan, miten se pitäisi suunnitella ja toteuttaa. Heidän lisäkseen konferenssin järjestelyihin voivat virka-asemansa puitteissa ottaa osaa Kjell Brännäs Maa- ja metsätalousministeriöstä sekä Juha Ossi Vaasan Ely-keskuksesta.

3) Tuotokset
Loppuraportti kongressin jälkeen

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Pohjoismaisen yhteistyön lisääminen ja tuoreimman tiedon horisontaalinen jakaminen kongressin yhteydessä sekä osanottajaverkoston kautta tapahtuman jälkeen.

5) Asiakkaat
Konferenssin osanottajamäärä on pysynyt suhteellisen vakiona, noin 60 – 80 henkilöä (1-2 bussillista). Osallistujat ovat olleet suunnittelijoita, neuvojia, eläinlääkäreitä sekä maataloushallinnon edustajia. Osallistujien taustaorganisaatioita ovat ProAgria (Suomi), Hushållningssällskapet (Ruotsi), Norsk lantbruksrådgivning (Norja), Seges (Tanska), Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins (Islanti). Vuoden 2015 kongressissa oli edustaja myös Färsaarilta. Osallistujia on myös kunkin maan maatalousalan tutkimus- ja koulutusorganisaatioista ja hallinnosta sekä maatalousalan konsultteja.