Building shared knowledge capital to support natural resource governance in the Northern periphery (Main call)

BuSK

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.08.2019

Tavoitteet

Hankkeessa analysoidaan, miten erilaista tietoa kerätään ja käytetään luonnonvarojen hyödyntämisessä ja maankäytön suunnittelussa. Tavoitteena on kehittää etenkin vuorovaikutteiseen paikkatietoon (PPGIS) liittyviä menetelmiä ja työkaluja suunnitteluprosesseihin. Kansainvälisten käytäntöjen vertailu ja parhaiden käytäntöjen jakaminen on olennainen osa hanketta.

Tuotokset

Hankkeen demonstraatioprojektien taustaraportteja, osallistavia paikkatietokarttoja ja tieteellisiä artikkeleja.