Naapurista lainaamassa. Kulttuurikontaktit karjanhoidon kehittäjän Itämeren pohjoisosassa esihistoriallisena ja historiallisena aikana.

BoNe SA 286499

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

31.08.2021

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet: ’Borrowing from the neighbor’-projekti selvittää karjanhoidon historiaa Itämeren alueella poikkitieteellisin menetelmin. Karjanhoito, karjaeläimet ja karjanhoidon menetelmät ovat levinneet menneisyydessä alueelta toiselle. Eri kulttuurit ovat soveltaneet uusia innovaatioita oman yhteiskuntansa ja ympäristönsä puitteissa. Projektin tavoitteena on selvittää kulttuuristen lainojen viitekehyksessä erityisesti karjaeläinten sukulaisuutta Itämeren ympärillä ja karjanhoidon menetelmien sopeuttamista paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi.

2) Toteutus: Projekti toteutetaan Luken, Turun yliopiston ja Tarton yliopiston yhteistyöprojektina. Materiaalina käytetään arkeologisia eläinluuaineistoja, muinais-DNA-analyysejä ja kirjallisia historiallisia lähteitä.

3) Tuotokset: Projekti keskittyy viiteen ydinpakettiin: 1)karjanhoidon yleinen kehitys, 2)hevosten ja 3)vuohien varhainen historia, 4)naudan ja lampaan sukulaisuus Itämeren piirissä sekä 5) vetohärkien käyttö ja sen leviäminen.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti: Projektin tuloksena tulee olemaan uutta tietoa kulttuurisista kontakteista ja karjaeläinten geneettisen materiaalin liikkuvuudesta menneisyydessä Itämeren alueella. Näitä tuloksia voidaan soveltaa alkuperäisrotuisten eläinten geneettisen sukulaisuuden ja ainutlaatuisuuden arviointiin. Lisäksi saadaan tietoa karjanhoidon ja karjaeläinten sopeutumisesta paikallisiin olosuhteisiin. Sopeutuminen on puolestaan vaikuttanut alkuperäisrotuisten eläinten ominaisuuksiin, kuten vastustuskykyyn ja kykyyn hyödyntää niukkoja rehuvaroja, joita voidaan hyödyntää nykyjalostuksessa.

5) Asiakkaat: Projektin lopputuloksia voidaan hyödyntää sekä alkuperäisrotujen kehitys- ja suojelutoimenpiteissä että kulttuurien tutkimuksen sektorilla esimerkiksi museoissa.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt