Borrowing from the neighbor. Animal husbandry methods and cultural contacts in the Northern Baltic Sea region

BoNe

Alkamispäivä

01.09.2019

Päättymispäivä

31.12.2020

Tiivistelmä

Karjanhoidon muutos Itämeren piirissä esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle. Projektin tarkoituksena on yhdistää arkeologista, historia- ja muinais-DNA-tutkimusta kulttuuri- ja ympäristötekijöiden merkityksestä karjanhoidon kehittäjänä sekä ja edistää monitieteisen tutkimusmenetelmän kehittymistä. Lisäksi tarkoituksena on lisätä arkeologian, historiatieteiden ja Luonnonvarakeskuksen koordinoiman kotieläingeenivaraohjelman yhteistyötä.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Karjanhoidon kehittymisen tutkimus Itämeren alueella

Arkeologisen luututkimuksen, historiatutkimuksen ja muinais-DNA-tukimuksen yhdistäminen