Metsäsektorin pk-yrittäjyyden edistäminen Suomen ja Venäjän Karjalassa

Bofori ENI CBC Karelia KA4002

Alkamispäivä

02.10.2018

Päättymispäivä

01.10.2021

Tavoitteet

Hankkeen yleinen tavoite on tukea kasvavaa rajanylittävää pientä ja keskisuurta liiketoimintaa. Erityistavoitteena on lisääntyvä rajanylittävä liiketoiminta ja pk-yritysten yhteistyö metsäsektorilla.

Tuotokset

Hankkeessa syntyy kolme tuotosta: 1) Analyysi rajanylittävästä metsäalan liiketoiminnasta ja sen potentiaalista, 2) Petroskoin metsäalan pk-yritysten täydennyskoulutuskeskus ja 3) puunkorjuuolosuhdetietojen tuottaminen miehittämättömään lennokkitoimintaan perustuen.