Fountain of wellbeing: co-creating innovative blue ecosystem services and healthy places

BlueWell

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Suomi on kymmenien tuhansien järvien, lampien, jokien ja pitkän merenrannan maa ja vesistöt ovat meille monella tapaa tärkeitä asumisen, liikkumisen, elinkeinojen ja virkistyksen ympäristöjä. Siitä huolimatta meillä ei juuri ole tieteellistä näyttöä siitä, millaisia ovat vesiympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutukset ja miten vesistöjä voitaisiin kestävästi käyttää tuottamaan korkealaatuisia terveys- ja hyvinvointipalveluja kotimaahan ja houkuttelemaan asiakkaita myös ulkomailta. Terveys- ja hyvinvointipalvelujen ja niitä tuottavien yritysten kehittämiseksi puuttuu vakiintuneita toimintatapoja ja tietoa kehittymisedellytyksiin vaikuttavista tekijöistä.BlueWell-projektin tavoitteena on paikata tätä puutetta. Selvitämme erilaisten vesiympäristöjen, kuten rannikon, järvien ja kaupunkivesistöjen tuottamia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ja miten ympäristön laatu vaikuttaa niihin. Tarkastelemme myös mitä toimintaympäristöltä edellytetään, jotta palveluja tuottavaa toimintaa voisi syntyä.