Biopolttonesteet ja puun hinta

BiPu

Alkamispäivä

13.03.2017

Päättymispäivä

14.04.2017

Tavoitteet

Projekti pyrkii selvittämään energia- ja ilmastostrategiassa arvioidun biopolttonesteiden tuotantolisäyksen aiheuttaman puun 3-4 milj. m3 lisäkäytön puumarkkinavaikutuksia.

Tuotokset

Projekti tuottaa arvion biopolttonesteiden tuotannon aiheuttaman lisäpuunkäytön puumarkkinavaikutuksista. Arvio tehdään Luken FinFEP-optimointimallilla.