Advancing the bioeconomy transition in the Nordic Region

BioWiseTrans

Alkamispäivä

01.09.2017

Päättymispäivä

30.06.2019

Tavoitteet

Verkostoitumisen tavoite:
- ymmärtää alueen erityisvahvuudet ja niiden institutionaaliset kehykset ja yhdistää keskeiset sidosryhmät, osallistumaan biomassapohjaiseen biomassatuotantoon
- käynnistää toimia, jotka osoittavat alueellisten ja paikallisten aloitteiden merkityksen siirtymisessä uuteen biotalouteen
- keskittää huomiota tarpeeseen vahvistaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta uusissa institutionaalisissa kehyksissä. ja mahdollistaa elinympäristöjen oppimisen eri alueilla / paikkakunnil

Tuotokset

Järjestetään kolme työpajaa, mukaan lukien paikalliset kenttävierailut alueellisten mahdollisuuksien ja haasteiden selvittämiseksi, erilaisten käyttötapojen ja etujen välisten ristiriitojen ymmärtämiseksi ja ymmärtämiseksi biotalouden siirtymisen mahdollisista vaikutuksista.
1) Kickoff Nordregio, Ruotsi, syyskuu 2017.
2) Workshop Suomessa, tammikuu 2018.
3) Workshop Norjassa kesäkuussa 2018.
4) Konferenssi kentällä vierailulla marraskuussa 2018 Ruotsissa.
5) Lyhyen aikavälin politiikan kirjoitt