An integrating nexus of land and water management for a sustainable Nordic bioeconomy

BIOWATER

Alkamispäivä

01.06.2017

Päättymispäivä

31.05.2022

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaista arviointimallia maankäytön suunnitteluun ja ohjaukseen biotalouden kehittämisen tueksi. Tutkimuksen pääpaino on biotalouden vesitövaikutuksissa. Lisäksi projektissa kehitetään ja edistetään pohjoismaista tutkimusyhteistyötä ja opetusta biotalouden alalla.

Tuotokset

Tuotoksena saadaan kokonaisvaltainen arviointimalli sekä uutta tietoa biotalouden mahdollisuuksista ja vaikutuksista ekosysteemipalveluihin.