Liitännäiselinkeinojen tehostaminen pohjoisessa biotaloudessa / Intensification of subsidiary business in the northern biobased economy

Biotehokas

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Monialaisuus on tyypillistä Suomen syrjäisten maaseutualueiden biotalousyrityksille. Sen seurauksena osa toimialoista jää yritysten liitännäiselinkeinoiksi, mikä jarruttaa toimialojen kehitystä. Vahvojen yritysten ja verkostojen puuttuessa ala ei pysty täysmääräisesti hyödyntämään syrjäisyyden tuomia mahdollisuuksia. Tällaisia liitännäisyydestä kärsiviä toimialoja ovat Pohjois-Suomessa erityisesti luonnontuote-, elintarvike- ja puutarha-alat. Sijainti harvaanasutuilla alueilla ja pohjoisilla leveysasteilla synnyttää kuitenkin tiettyjä ylivoimatekijöitä juuri näillä toimialoilla. Ylivertaisuutta ovat esim. raaka-aineen hygieeninen ja kemiallinen puhtaus, korkeat terveysvaikutteisten yhdisteiden ja aromiaineiden pitoisuudet, laajat valtion maat luomukeruualueina, luonnonmaisemien mainosarvo ja kansainvälisten ja kotimaisten matkailijoiden asiakaspotentiaali. Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa majoittuu vuosittain yli 2 milj. rekisteröityä matkailijaa. Mökkimajoituksen vuoksi todellinen matkailijamäärä on tätä merkittävästi suurempi. Pohjoinen biotalous tuottaa monimuotoisia hyödykkeitä. Elintarvikkeiden lisäksi valmistetaan erikoistuotteita kuten ravintolisiä, lääkkeitä, hoitotuotteita, kosmetiikkaa, taideteollisia tuotteita ja kasvinsuojeluaineita sekä erilaisia matkailu-, ohjelma- ja hyvinvointipalveluja. Parhaimmillaan raaka-aineiden arvo yli satakertaistuu erikoistuotteessa. Toimialojen harjoittaminen liitännäiselinkeinoina näkyy erityisesti ketjun alkupäässä eli kasvavaan kysyntään nähden epävarmana raaka-aineen saatavuutena. Hankkeen tavoitteena on löytää parhaat keinot tehostaa liitännäiselinkeinojen tuotantoa ja pidentää tarjonnan vakiintumisen myötä pohjoissuomalaisten raaka-aineiden arvoketjuja luonnontuote-, elintarvike- ja puutarhatoimialoilla. Tutkimuksen ja kehittämistyön kohteena ovat erityisesti seuraavat kriittiset pisteet: 1) viljelyvarmuutta kasvilajeilla ja viljelylajikkeilla 2) laadun optimointi viljely- ja keruutekniikalla 3) kestävä agroforestry 4) volyymia ja jäljitettävyyttä hankintaketjuilla ja tuotanto-osuuskunnilla

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt