Biotalouden verkkojulkaisut

Biotalouden tilastojen verkkojulkaisut j

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

30.12.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Tavoitteena kehittää biotalouden tilastopalveluja yhdistämällä tilastot ja tutkimuksen analyysi.

2) Toteutus
Kolme biotalouden verkkojulkaisua: Sininen biotalous (Kala- ja riista), Vihreä biotalous (metsä) sekä Keltainen biotalous (maatalous). Julkaisuissa yhdistetään ja tutkimus- ja tilastotietoa: esitetään sekä biotaloustilastoja että ennusteita siitä, kuinka biotalouden näkymät kehittyvät.

Julkaisujen tilastosisältö on yhteydessä stat.luke.fi -verkkopalveluun. Verkkopalveluun voidaan viedä taulukoita, joissa on yhdistelty tietoja myös ulkopuolisilta tiedontuottajilta (esim. Tilastokeskus). Näin voidaan tarjota syvällisempiä tietoja biotaloudesta.

3) Tuotokset
Julkaisut verkkosivuilla.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Julkaisujen ilmestyessä niitä markkinoidaan eri viestintäkanavissa. Markkinointitoimenpiteet listataan erillisessä suunnitelmassa.

5) Asiakkaat
Biotaloudesta kiinnostuneet ja siitä tietoja tarvitsevat organisaatiot, asiantuntijat ja tutkijat, ministeriöiden edustajat, järjestöt, oppilaitokset, mutta myös laajempi yleisö.