BIOSCOPE – tähtäin biotalouden kasvuun Pohjois-Karjalassa

BIOSCOPE

Alkamispäivä

01.10.2020

Päättymispäivä

31.05.2023

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

BIOSCOPE -hankkeen tavoitteena on kasvattaa Pohjois-Karjalan aluetaloutta kohtauttamalla uudella tavalla yrityksiä, tutkijoita ja kansainvälisiä opiskelijoita. Kohtauttaminen jäsentyy kolmen kohtauttamisalueen alle. Alueet ovat 1) biotalouden markkinoiden ennakointi, 2) liiketoiminnan kehittäminen ja 3) kansainvälisen osaamisen ja kansainvälisten verkostojen parantaminen. Systeemisenä tavoitteena on siirtyä lineaarisesta tutkimuksen jalkauttamismallista verkottuneeseen innovaatiomalliin. Hanke tuottaa ns. kohtauttamistarjottimen, jolta poimitaan kuhunkin tarpeeseen sopiva toimintatapa. Hankkeessa myös pilotoidaan kohtauttamismallia yritysten, tutkijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden yhteistyönä ja pilotoinnista saatavat kokemukset hyödynnetään hankkeen jälkeistä toimintamallia koostettaessa. Kohtauttamismallin kehittämisen pohjaksi tuotetaan biotalouden tilannekuva.