Uusia menetelmiä puutarhakasvien mikrolisäykseen

BIORLAU1

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

30.04.2017

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet:
Tämän projektin tavoitteena on kehittää ja päivittää Luken mikrolisäysosaamista, jota on hyödynnetty puutarhakasvien kotimaisessa varmennetussa taimituotannossa jo kolmen vuosikymmenen ajan.
2) Toteutus:
Projekti toteutetaan pääasiallisesti Keski-Suomessa Luken Laukaan toimipisteen laboratoriossa ja kasvihuoneella. Projektissa kasvatetaan erilaisien uusien teknologioiden avulla varmennetussa taimituotannossa mikrolisättyjä kasvilajikkeita.
3) Tuotokset:
Projekti tuottaa hyödyllistä tietoa suomalaisille taimisto- ja puutarhakasvien viljelijöille sekä kansainväliselle mikrolisäystutkimukselle. Projektissa arvioidaan bioreaktorin soveltuvuus muutaman korkean lisäystarpeen puutarhakasvin lisäykseen (esim. pensasmustikka) ja pyritään kehittämään kasveille soveltuvat kasvatusmenetelmät. Lisäksi tutkitaan erilaisten LED-valojen vaikutusta mikroviljelmien kasvuun ja juurtumiseen.
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti:
Projektin päättyessä kehitetyt menetelmät on soveltuvilta osin otettu käyttöön kotimaisen varmennetun taimiaineiston tuotantoprosessissa ja tuotettua tietoa on tuotu julkisesti saataville.
5) Asiakkaat.
Taimistoviljelijät ja kotimainen puutarha-ala laajemminkin Oiva Kuusisto-säätiön rahoittamana.