Sustainable Regional Supply Chains for Woody Bioenergy (BioRES)

BioRES

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

30.06.2017

Tiivistelmä

BioRES hankkeen tavoitteena kehittää puubiomassaan perustuvien bioenergian toimitusketjujen toimintaa Bulgariassa , Kroatiassa ja Serbiassa sekä perustaa kohdemaihin puuhun perustuvien tuotteiden (metsähake, pelletit, briketit, polttopuu) logistiikka- ja kauppapaikkoja (Biomass Logistic and Trade Centre, BLTC). Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä alan kehittyneiden maiden kuten Itävalta, Slovenia , Saksa ja Suomi kanssa.
Hanke vahvistaa puubiomassan asemaa ja auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteet sekä hiilivapaamman Euroopan osalta että vastaa RES-direktiivissä asetettuihin tavoitteisiin uusiutuvan energian tuotannossa myös Kaakkois-Euroopan maissa.