Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle /UUSI

BioRaee

Alkamispäivä

01.02.2017

Päättymispäivä

31.05.2020

Tavoitteet

Hankkeen päätavoite on kehittää yhdessä viljelijöiden kanssa heidän tarpeidensa mukaisia, turvallisia ja tehokkaita kierrätyslannoitteita. Tavoitteena on testata erilaisia kierrätyslannoiteita ja varmistaa niiden täyttävän lannoitevalmisteille olennaiset kriteerit. Hankkeen tavoite on myös varmistaa testatun toiminnan ympäristöystävällisyys ja taloudellinen mielekkyys verrattuna nykyisin käytettäviin lannoitteisiin. Hankkeen tavoitteena on edistää suomalaista ravinnekierrätyksen tunnettavuutta.

Tuotokset

Käyttoöhjeita uusille, testatuille kierrätyslannoitteille, kestävät ja toimivat toimintaketjut ja dialogi toimijoiden välillä. Seuraa hanketta osoitteessa: http://www.syke.fi/fi-FI/Biokaasulaitoksesta_ravinteita_energiaa_ja_elinkeinotoimintaa_maaseudulle_BioRaEE